Rabbi Wein.com The Voice of Jewish History

Rabbi Wein’s Weekly Blog
 Printer Friendly

חלומות


חלומות ממלאים תפקיד חשוב בחיינו. החלימה חיונית לשינה שמעניקה מנוחה
ורעננות. לרוב איננו זוכרים את החלומות כשאנחנו מתעוררים, ועם זה, לפעמים החלום נשאר אתנו גם בשעות הערות. הדבר נכון במיוחד כשהחלום מפחיד או מטריד, כשזה
חלום בלהות. בחלומות יש לעתים משהו מראיית הנולד, כמעט נבואה. לינקולן חלם על ההתנקשות בחייו זמן קצר לפני שזו אירעה. חלומות הם דרך לתקשר עם אלה שאינם
אתנו עוד. בקיצור, חלומות הם אירועים טבעיים שלא פעם מקבלים תכונות על-טבעיות.
האיחול "חלומות פז" למי שהולך לישון איננו ברכה בטלה.

היהדות מתייחסת לחלומות ברצינות רבה. בתנ"ך אנחנו קוראים על החלומות של האבות,
אברהם, יעקב, יוסף, ושל רבים מן הנביאים. היהדות גורסת שכל נבואה, להוציא את נבואת משה, הגיעה לנביא כאשר היה במצב דמוי-חלום, במעין טראנס כמעט קטטוני.
הרמב"ם אף מרחיק לכת ואומר שמה שקרה בין שאול המלך ובעלת האוב בעין-דור, שהעלתה את רוחו של שמואל הנביא מן המתים, היה בעצם חלום של המלך שאול שהתנ"ך בחר לספר לנו כאילו קרה במציאות.

משום כך, רק טבעי שלמסורת היהודית ובייחוד לתלמוד יש דברים רבים לומר בעניין
חלומות והשפעתם עלינו. התייחסות לחלומות ולחשיבותם פזורה בכל דפי התלמוד,
ויש גם פרק שלם במסכת ברכות שמוקדש כמעט כולו לנושא החלומות ופשרם.

הכלל הבסיסי שהתלמוד נוקט בו ביחס לחלומות אומר שהם יכולים להתגשם לפי
הפירוש הניתן להם. בדרך זו, גם לחלום שנראה רע או מפחיד אפשר לתת פירוש חיובי,
ואם מפרשים אותו לטובה, לא תהיה לו כל השפעה שלילית במציאות. יש במסורת היהודית טקס שנקרא "הטבת חלום". אם אדם חולם חלום רע, עליו לגשת לרב שלו או לבית דין רבני ולבקש שייטיבו את החלום שלו, שיפרשו את החלום באופן חיובי.

הטקסט שבעל החלום ובית הדין או הרב צריכים לומר מאפשר את המעבר הזה שהופך
את הסיוט מפחיד למשהו שמבשר טובות. הכול תלוי בפירוש. זה נכון לא רק לגבי חלומות. חז"ל מלמדים אותנו, למעשה, שבכל אירוע בחיים הפירוש, מה שאנחנו מייחסים לאירוע
ועושים ממנו, הוא המפתח שיקבע אם נצליח או ניכשל בעתיד.

התלמוד מציע עוד תרופה להשפעת החלום הרע על בני האדם – יום צום. תענית חלום
נחשבת לנשק כה חזק נגד הדיכאון שגורם חלום רע עד שמתירים לאדם לצום אפילו
בשבת, יום ששום צום אחר אינו מותר בו, למעט יום כיפור. אך מי שצם בשבת מתחייב
ביום תענית נוסף כדי לכפר על כך שצם בשבת, ועם זאת, מותר לצום בשבת בגלל חלום מטריד בגלל הלחץ הפסיכולוגי העצום והדיכאון שחלום רע עלול לגרום לחולם.

התלמוד, כפי שראינו, מתייחס לחלומות ברצינות רבה. אך יחד עם זאת, חכמי התלמוד
אומרים שגם חלום שיש בו מן הנבואה מכיל בתוכו חזיונות דמיוניים שאינם אמת ואין בר בלי תבן. כפי שגרגר תבואה לא יכול לבוא בלי התבן, גם החלומות תמיד באים עם חזיונות שווא,
עם דברים בטלים. איך נברור את הבר מן התבן, את ההבל מן המסר – כל זה טמון
בפירוש החלום.

מחבר ספר תהילים אומר לנו שכאשר תישלם שיבת ציון והגולים ישובו הביתה, לארץ
ישראל נהיה "כחולמים". יהודים חלמו לשוב ולחיות בארץ ישראל אלפי שנים. החלום הזה התגשם בימינו בשביל אלפי יהודים, ואולם, גם בחלום הזה היו כמה הבלים, דברים
בטלים, תבן. טרם השגנו כאן שלמות, ובעיות רבות, צפויות ומפתיעות גם יחד, סובבות
אותנו. גם חלום שיבת ציון נתון לפרשנות שלנו, ויושפע מהנכונות שלנו לצום, להקריב
ולהתמיד. חלום הדורות הפך בחלקו למציאות. מה שנעשה עם המציאות הזאת - זה מה שיקבע מה באמת חזה אותו חלום.

שבת שלום
ברל ויין

הרב ברל ויין, היסטוריון יהודי, סופר ומרצה בינ"ל, מציע מגוון גדול של תקליטורים,
קלטות, די-וי-די וספרים על היסטוריה יהודית ב- www.rabbiwein.com

Subscribe to our blog via email or RSS to get more posts like this one.