Rabbi Wein.com The Voice of Jewish History

Rabbi Wein’s Weekly Blog
 Printer Friendly

מתנת הדורות


  

האלקים ברכני בשבוע שעבר בהולדת נין. כשהתחלתי לכתוב את המאמר הזה כמעט כתבתי "עוד" נין. התברכתי פעמים רבות בזכות להפוך לסבא-רבא, אבל תפסתי את עצמי בזמן ולא כתבתי "עוד" נין, כי הלידה של כל נין היא מיוחדת וייחודית. אני בא מדור שבו אני ובני גילי בקושי הכרנו סבים וסבתות, ואיש אפילו לא חלם על סבא רבא או סבתא רבתא.
 
העובדה שהתואר הזה נתפס כדבר מובן מאליו כמעט בחברה של ימינו היא באמת אחד הנסים הגדולים של תקופתנו. ההישג הזה נובע בעיקר מהתקדמות במדע הרפואה וההתקדמות בטיפול הרפואי שמביאה לאריכות הימים, אבל יש גם מרכיב רוחני מסתורי שממלא תפקיד בסיכוי לראות דור רביעי במשפחה.
 
כשהקשרים בין בני האדם בחברה הולכים ומתרופפים בימינו, חשוב יותר מתמיד לחזק את היחסים במשפחה ואת ההשפעה המשפחתית. המשפחה היא המעוז האחרון שבו יכולים להתפתח אופי, מוסר, מסורת ומודלים ראויים לחיקוי לדורות הבאים.
 
ילד שנפגש עם סבא וסבתא וסבא רבא וסבתא רבתא ומדבר איתם יכול לקבל פרספקטיבה טובה על חייו ועל האירועים שמתרחשים סביבו יותר מזו שהוא יכול להשיג לבדו, בלי התרומה של הדורות הקודמים. התורה רומזת שמנשה ואפרים הפכו לחברים שווים בין שבטי ישראל מפני שהם התחנכו במידה רבה על ידי סבא יעקב ותחת השפעתו.
 
העולם המערבי היום סובל מהתפוררות של קשרי המשפחה והיחסים הבין-דוריים: שיעור הנישואים פוחת, יש גידול במספר הגירושים ומשפחות חד הוריות. גם האפשרויות לניידות אישית ולאלמוניות בחיים האורבניים בימינו תורמות לבעיות חברתיות קשות. בכל מערכות היחסים בתוך המשפחה יש צורך ביד מכוונת ובמודל לחיקוי.
 
את המרכיב החיוני הזה ליציבות המשפחה יכול וצריך להיות לספק הדור המבוגר יותר במשפחה. סבא וסבתא לא צריכים להתערב בנישואים של הנכדים. זאת האחריות של ההורים עצמם שמגדלים את הנכדים האלה.
 
בכל זאת, בעצם נוכחותם סבא וסבתא יכולים לתת דוגמה ולתרום רבות לרווחה ולחוכמה של הדורות שבאים אחריהם. קשה להעריך את ההשפעה של הדורות הקודמים על הצאצאים שלהם, אך לי ברור לגמרי שיש השפעה כזאת ושהיא יכולה להיות חיובית ביותר.
 
כדי לדעת איך להשפיע השפעה כזאת, יש צורך בכמה דברים: אהבה ללא תנאי, עצה טובה, סבלנות, שתיקה נבונה ואמונה מתמדת ביכולת של הדורות הבאים לכוון את הספינה לכיוון הנכון ולא משנה כמה זה נראה בלתי סביר באותו הרגע.
 
כל המרכיבים האלה שתורמים ליציבות המשפחה ולרציפות היהודית יכולים להגיע מהדורות המבוגרים יותר במשפחה, ולכן לידה של נכד או נין איננה רק רגע משמח והישג אישי אלא גם הזדמנות ואתגר להמשיך ולמלא תפקיד משמעותי, אפילו בגיל מתקדם, במסגרת ובמסורת של חיי המשפחה היהודית.
 
יש בתורה אזכור מפורש לתפקיד הסבא רבא כשהיא מדברת על הנכדים של יוסף שגדלו על ברכיו של יעקב. אחת מהתוצאות האיומות הרבות של השואה הייתה הנתק הזה בשרשרת הדורות.
 
הכרת הדורות הקודמים היא מרכיב חיוני וחשוב בקיום היהודי. ניתוק דורי דומה צפוי גם בעקבות גל ההתבוללות ונישואי התערובת שהורס חלקים שלמים בחברה היהודית בעולם המערבי היום. מורה חכם שהיה לי בישיבה לפני שנים רבות נהג לומר לנו "נערים, אם גם סבא וסבתא שלכם גאים בכם וגם הנכדים שלכם גאים בכם, אז אתם כנראה בסדר."
 
ייתכן שלא הערכתי כראוי את החוכמה בדבריו כשהייתי רק נער מתבגר, אבל אין ספק שאני מבין אותם היטב עכשיו. חלק מהתוהו ובוהו ששורר בחיים היהודים היום במיוחד כאן, בישראל, טמון בעובדה שהדור החדש חש שאבותיו טעו בדרך, ועכשיו הוא מנסה לחזור לדרך הנכונה. שאלת הדורות היא אתגר גדול בחיים היהודיים. אין ספק שזאת ברכה, אך כמו כל ברכה, זה גם עניין שדורש טיפול וטיפוח, הערכה והשגחה.
 
שבת שלום,
הרב דוב בערל וויין

Subscribe to our blog via email or RSS to get more posts like this one.