Rabbi Wein.com The Voice of Jewish History

Rabbi Wein’s Weekly Blog
 Printer Friendly

מטות-מסעי


 

תיאור החוויות של עם ישראל במדבר סיני מסתיים בפרשיות שנקרא בשבת הזאת. כל האירועים, ההצלחות והכישלונות שאפיינו את מסע ארבעים השנים הזה בשממה ובמדבר נזכרים בסיפורו של עם ישראל בפרשה שקראנו בשבוע שעבר וברשימה של כל התחנות בדרך במסע הזה.
 
נראה שהתורה גמרה אומר להזכיר לכל הדורות הבאים של העם היהודי את ההתרחשויות במדבר. משה, בנאומו האחרון בספר דברים, יסקור שוב את האירועים במדבר למען הדור החדש של בני ישראל, הדור שכבר רחוק מן האירועים של עבדות מצרים בזמן ובנסיבות. התורה ערה היטב לנטייה של בני האדם לשכוח.
 
יחלוף רק דור אחד עד שמצרים ואפילו את הר סיני יישכחו. ההיסטוריה נראית משעממת ולא רלוונטית לדורות החדשים. עם זאת, מי ששוכח את העבר היהודי בוגד ביהדות ובתקוות של העם היהודי. כולנו, ככל שאנחנו מתבגרים, מתחילים להרגיש שמתחזק בנו הצורך הפסיכולוגי והרוחני שלא להישכח. מספרים שהבעל שם טוב אמר "שכחה היא הגלות האמיתית". לא צריך להוסיף אפילו שהבערות היא השותף האמיתי של השכחה. התורה מדגישה את החזרה על העובדות ועל החוויות של בני ישראל במדבר סיני כדי שהידע הזה, קודם כול, יאפשר את הזיכרון הלאומי וגם יחזק את עוצמתו.
 
חלק ניכר מהעולם היהודי היום לוקה בשיכחון חמור. אנחנו מקווים שהוא רק זמני, אך למרות כל המאמצים של הניצולים, למרות המוזיאונים והקורסים האקדמיים והספרים על השואה, האירוע האדיר הזה נעלם מהזיכרון העולמי ואפילו מהזיכרון היהודי בקצב מבהיל.
 
היהדות הדתית לא מצאה שום דרך, לפי שעה, לזכור את השואה בצורה טקסית. בלי פולחן וקדושה, למרבה הצער, ימשיך האירוע הזה להתפוגג מזיכרונו של הדור הבא. כשאני מפיץ סרטים ותקליטורים של הרצאות על השואה ועל הקמת מדינת ישראל בבתי ספר יהודיים בכל העולם, אני כבר נתקל באדישות ולעתים אפילו בהתנגדות של ממש להכנסת הנושא לתוכנית הלימודים של בתי הספר.
 
מנהל אחד שאל אותי "האם זה יעזור לתלמידים שלי להתקבל להארוורד או לייל?" ובקצה השני של הקשת של החינוך היהודי, מנהל אחר אמר לי "האם זה ישפר את יכולתי ללמוד גמרא?" השבתי להם שהתורה מנתה את כל התחנות של בני ישראל במדבר סיני על אף שהידע הזה לא מבטיח שום בקיאות בגמרא או קבלה להארוורד או לייל.
 
אנחנו לא רק לוקים בשיכחון של העבר הלא רחוק שלנו. אנחנו גם לא מצליחים להבין  שהכרת העבר הקרוב חיונית מאוד לחיים שלנו בהווה ולעתיד שלנו. אם לא נכיר את אירועי העבר, מהעבר הקרוב ועד מה שקרה לבני ישראל במדבר סיני, ניצור לצאצאים שלנו מדבר חדש, ארץ חרבה של בורות, כזב וחוסר תקווה. לא מאוחר מדי. אפשר לתקן את המצב. אם בתי הספר שלנו מסרבים לעשות את זה, הבה ניתן למשפחה, לבית, לסבים ולסבתות לנסות לעשות את זה.
 
חזק חזק ונתחזק,
הרב דוב ברל ויין


 

Subscribe to our blog via email or RSS to get more posts like this one.