Rabbi Wein.com The Voice of Jewish History

Rabbi Wein’s Weekly Blog
 Printer Friendly

חנוכה


   בימים ההם ובזמן הזה

 

תזמון הוא הכול. זה נכון בעניינים פיננסיים, בבחירות אישיות, בהכרעות לאומיות וגם באירועים היסטוריים. עם זאת, אנחנו מסוגלים לראות שההווה איננו בהכרח העבר, ואפשרויות ודעות שנחשבות היום רלוונטיות ופופולריות לא היו כאלה בעבר. אבותינו החשמונאים התמודדו עם אותם קשיים, גשמיים ורוחניים, שניצבים בפנינו היום.
כשהם מכותרים באויב שגמר אומר להשמיד את המדינה היהודית ואת הדת היהודית ומותקפים על ידי אויב מבית שמוכן להתייוון, נלחמו החשמונאים בשני האויבים בכל הכוח ובהצלחה. אך להם היה המזל שבמאה השנייה לפני הספירה לא היו ארגונים לא-ממשלתיים, איחוד אירופי, אמצעי תקשורת מוטים ושפע של צדקנים.
היום ודאי היו מאשימים את החשמונאים בפשעי מלחמה, בתוקפנות ובכיבוש של ארץ שהיתה בעצם שלהם. לכן התזמון שלהם היה מושלם. לפי אמות המידה המקובלות היום, חג חנוכה לא יכול היה להתקיים. אין להסיק מכאן שלא היו צביעות ומוסר כפול בימי החשמונאים. טבע האדם לא השתנה עד כדי כך מאז שאדם וחווה גורשו מגן עדן.
אך עם התפתחות הציוויליזציה, הטכנולוגיה והפצת המידע - אמיתי וגם כוזב - אי אפשר שלא להסכים שהצביעות והשיפוט הלא הוגן הגיעו לשיאים חדשים בתקופתנו. לדאבון הלב, המדינה הקטנה שלנו עם העם הגדול היושב בה הם הקורבנות הראשיים של הנכלוליות הנעלה והחדשה הזאת.
אולי החכמים שקבעו את ימי החנוכה הבינו שיקום בעתיד דור, יהודי ולא יהודי, שלא יהיה גאה באומץ הלב ובעוז הרוח של החשמונאים, דור שהיה מעדיף שהחשמונאים יישאו ויתנו עם היוונים במקום להביס אותם בקרב. אולי משום כך בחרו חז"ל את נס פך השמן והדלקת הנרות במנורה לנושא העיקרי של מצוות החנוכה.
קשה למצוא פגמים בלהבה הקטנה שמישהו הדליק ובאורח נס דלקה שמונה ימים כשהיה שם מספיק שמן רק ליום אחד. בנס של האור הקטן הזה היה צידוק לאפוס הגדול של מאבק החשמונאים ביוונים ובמתייוונים. אם החשמונאים טעו כשנלחמו ביוונים בכל הכוח, הקב"ה לא היה מחולל את נס השמן.
חנוכת המקדש מחדש וטיהורו מטומאת עבודת האלילים היו עוד סימן לכך שהקב"ה ראה בעין יפה את המלחמה של החשמונאים ואת התנהגותם. הגנה על העם היהודי ושמירה על ערכי התורה הן המטרה האסטרטגית הנעלה של העם שלנו מאז ימי אברהם אבינו. המטרה הזאת לא השתנתה גם בימינו, ולמעשה, האירועים היום רק עוזרים להבהיר לנו שזאת המטרה, הסוגיה המרכזית שלידה מתגמדות כל הסוגיות האחרות בחברה היהודית ובעולם.
חז"ל ניסחו את אחת הברכות על נרות חנוכה באופן שמכיר בכך שאירועי ימי החנוכה התרחשו "בימים ההם בזמן הזה". אנחנו תמיד צריכים לשים לב ולהבין איך אירועי העבר מתבטאים בזירה של ההווה. מחובתנו לוודא שמדיניות שגויה וטעויות לאומיות שנעשו בימים ההם לא יחזרו על עצמן בזמן הזה.
עלינו להיות מודעים גם לכך שהחוכמה, המסורת והשכל הישר של העבר אינם דברים שאפשר להשליך הצדה כך סתם לטובת אופנות ומוסכמות חולפות רק כדי להתאים את עצמנו לתקופה המודרנית, לכאורה, ולתקינות הפוליטית של ימינו. בדור שלנו האיזון בין העבר להווה, בין מה שהיה למה שישנו הוא עדיין אתגר.
למדנו שהתעלמות מהעבר שלנו היא טעות קטלנית מבחינה רוחנית וגשמית למיליוני היהודים שבחרו בה במאות השנים האחרונות. לעומת זאת, התעלמות מהמציאות של ההווה מגבילה אותנו בהתמודדות עם הבעיות והקשיים שעדיין פוקדים אותנו. נרות חנוכה מזכירים לנו שאנחנו חיים בד בבד בימים ההם ובזמן הזה. נרות חנוכה דולקים כבר כמעט 2,300 שנה וממשיכים לשמש מקור השראה לאמונתנו שעלינו להשיג ריבונות יהודית בארץ הקודש ולהרחיב את הערכים הרוחניים שלנו ואת לימוד התורה וקיום מצוותיה.
שבת שלום וחנוכה שמח,
הרב דוב בערל וויין

Subscribe to our blog via email or RSS to get more posts like this one.