Rabbi Wein.com The Voice of Jewish History

Rabbi Wein’s Weekly Blog
 Printer Friendly

התכוננות לשבועותל"ג בעומר מאחורינו וחג השבועות הולך ומתקרב, ומנהג בידינו להרהר בחשיבות
ובהשפעה של החג הקצר ביותר מבין שלושת הרגלים בלוח השנה היהודי. כאן, בישראל, התמזל מזלנו וחג השבועות איננו חג נשכח. די בפרסומות של חברות החלב למוצרי החג
שלהן כדי להבטיח שתהיה מודעות ציבורית כזאת או אחרת ליום הקדוש הזה. לדאבון הלב , בתפוצה, להוציא קהילות אדוקות, שבועות הוא חג נשכח.

אני זוכר שכעורך דין בשיקגו, לפני 35 שנים ויותר, ניסיתי להשיג תאריך חדש למשפט
שבו ייצגתי לקוח שלי, והשופט היהודי, צאצא למשפחה של רבנים גדולים ממזרח אירופה, שאל מדוע אני מבקש את הדחייה. אמרתי לו שתאריך המשפט המקורי נופל על חג השבועות, ולכן לא אוכל לבוא לבית המשפט באותו היום. הוא נחר לעברי בבוז:
"פרקליט, אין חג יהודי כזה!" הניכור וההתבוללות של רבים מיהודי התפוצות עמוקים
כל כך עד שאנחנו מוצאים הדים רבים לדעתו הנבערת בחברה היהודית החילונית.
בניגוד לחגים אחרים, אין בשבועות מצוות מיוחדות או טקסים, ומשום שהחג גם כה
קצר, הוא חסר את "הזוהר" שיש לסדר של פסח, לסוכות או לשופר בראש השנה.
עם זאת, חג השבועות הוא עמוד השדרה של החיים היהודיים.

לפי המסורת היהודית והתלמוד חג השבועות הוא יום מתן תורה,  היום בשנה שבו
התגלה הקב"ה בהר סיני ונתן את התורה לעם ישראל. התורה עצמה מנסחת זאת כך:
"היום הזה נהיית לעם". הלאומיות היהודית מבוססת על החוויה המשותפת של קבלת
התורה בהר סיני לפני 3,319 שנה. זאת החשיבות של האמירה הידועה של רב סעדיה
גאון ש"אין אומתנו אומה אלא בתורותיה". שבועות הוא ה-חג ה-יהודי. אין הוא מייצג
אידיאל אוניברסלי של החירות כמו חג הפסח ואין הוא מבשר על שמחה כלל אנושית,
שגשוג וקציר טוב שמאפיינים את חג הסוכות. הוא עומד בבדידות מזהרת כאירוע יהודי
בלבד שמעיד על תפקידנו כחברה וכתרבות, כעם שקיבל את התורה כשעמים אחרים סירבו לקבל אותה.

לפיכך קשה גם להתבולל וגם לחגוג את חג השבועות. שבועות מונע התבוללות בכך
שהוא מזכיר לנו את המאורע שצרוב עמוק בדנ"א של העם היהודי – מעמד הר סיני.
ולכן שבועות איננו רק זיכרון לתאריך היסטורי אלא אתגר שמגדיר את הלאומיות
היהודית ואת ההתגלות שלה לכל אחד ואחת מאתנו. בגלל ההיבט המאתגר הזה של החג,
קל (גם אם מכאיב) להבין מדוע חג השבועות איננו קיים בשביל יהודים רבים כל כך.
קל הרבה יותר לתודעה ולמצפון פשוט להתעלם ממנו או אפילו להכחיש את קיומו.

יש שאלות מסוימות שלא השתנו בחיי היהודים זה אלף שנים: מי הוא יהודי? למה
להיות יהודי? למה להינשא ליהודי? ועל מה כל המהומה, הכעס, השנאה והקנאה
שיש כלפי היהודים בעולם? אלה שאלות יסוד קדמוניות. התעלמות מחג השבועות
וממה שהוא מייצג מאפשרת לנו לתת להן תשובות קלות ומתחמקות, אך כל התשובות האלה טרם הצליחו לעמוד במבחן הזמן והנסיבות. שכחת שבועות תמיד הובילה לתוצאות
איומות מבחינה רוחנית לעם ולפרט. רב יוסף, החכם הבבלי מתקופת התלמוד חגג
את שבועות בהתלהבות גדולה ואמר שבלי היום הזה הוא לא היה יכול להיות אדם מיוחד,
שהרי הרבה יוסף יש בשוק.

זה בוודאי נכון לגבי העם היהודי באופן כללי. לולא חג השבועות לא היינו עם מיוחד,
וקל וחומר "אור לגויים".  חג השבועות הוא הסיבה לקיומנו, הצידוק לתפקיד הגדול שלנו
בתיקון העולם ובהפיכתו לעולם תרבותי יותר. משום כך, כדי שנוכל להעריך את החג
כערכו, נדרשת מאתנו הכנה רוחנית ונפשית. הואיל ונותר לנו זמן-מה עד החג, זה הזמן
להתחיל להרהר בחג ובמשמעותו על חיינו באופן אישי ועל משפחתנו.

שבת שלום
ברל ויין

Subscribe to our blog via email or RSS to get more posts like this one.